Po co i jak chronimy swój prywatny majątek?

 

Zadziwiające jak często budując własny biznes zapominamy o ochronie prywatnego majątku.

Oczywiście zakładając, budując i prowadząc biznes bardzo ważne jest, by właściciel biznesu koncentrował się na wkładaniu całej swojej energii w generowanie przez firmę przychodu. Jednak przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, a czasem i administracyjnej, nie wolno mu zapomnieć o tym, że ryzyko bankructwa biznesu jest większe od zera.

Właśnie na tą ewentualność musi zabezpieczyć swój prywatny majątek. Dlaczego? Dlatego, żeby po niestety możliwym upadku jednej firmy mógł założyć drugą, a nie stresować się z czego i gdzie będzie żył.

Powrót do agendy