Nasz projekt

Firma jest kobietą

 

Firma jest Kobietą, to spotkania dla kobiet, które prowadzą własną firmę i chcą ją z sukcesem rozwijać. Organizatorem projektu jest Fundacja z Inicjatywą.

Po ponad 4 latach spotkań oraz pracy z różnymi kobietami, z różnych zakątków Polski, z różnych branż, z różnej wielkości firmami oraz z różną liczbą założonych i zamkniętych firm…

Po ponad 3 latach wystąpień, prelekcji, seminariów, warsztatów, webinarów…

Zdecydowałam się na stworzenie przestrzeni (na konferencjach, seminariach warsztatach i webinarach) dla kobiet, które prowadzą własną firmę i chcą ją z sukcesem rozwijać. Będziemy tu rozmawiać na te najważniejsze tematy dotyczące budowania siebie jako kobiety biznesu oraz rozwijania firmy.

Poruszamy tematy, które motywują i inspirują, ale przede wszystkim przekazujemy praktyczną wiedzę oraz nasze doświadczenia z zakresu tworzenia strategii rynkowej i wizerunku dla małych firm, analizy finansowej czy chronienia swojego prywatnego majątku.

Chcemy pokazać, że możliwości kobiet, zwłaszcza te biznesowe, są nieograniczone, dlatego:

  1. Przekazujemy wiedzę sprawdzoną w praktyce.
  2. Pomagamy w przełamywaniu narzuconych schematów myślenia.
  3. Uczymy szukania niestandardowych rozwiązań.
  4. Skutecznie motywujemy do działania.

Anna Kupisz-Cichosz
Pomysłodawczyni inicjatywy, Prezes Zarządu Fundacji z Inicjatywą