Dorota Wiśniowska

DorotaWi

Kobieta Biznesu, Członek zespołu w projekcie Firma jest Kobietą. Od ponad 2 lat blisko współpracując ze spółką Softway Ltd. wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce, pomagając kobietom w pisaniu biznesplanów dla banków oraz inwestorów.

Swoją przygodę z własną firmą rozpoczynała ponad 10 lat temu od działalności gospodarczej, a obecnie jest wspólnikiem i Członkiem Zarządu spółki KTC Partners sp. z o.o., inwestującej w nieruchomości oraz jedną z fundatorek Fundacji z Inicjatywą oraz jej Członkiem Zarządu.

Z wykształcenia jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz fizykiem.

Od 1992 r. związana z polskim rynkiem kapitałowym, początkowo jako makler papierów wartościowych, a następnie dyrektor oddziału biura maklerskiego. Uczestniczyła w wielu szkoleniach w zakresie rynku kapitałowego, matematyki finansowej, zarządzania portfelem aktywów finansowych, prowadziła szkolenia w zakresie podstaw teorii rynku kapitałowego dla osób związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Z rynkiem nieruchomości związana jest od 2007 r, gdzie mierzy się na co dzień z oceną ryzyka oraz rentowności różnych inwestycji. Nie boi się wyzwań, dlatego do inwestowania w grunty dołączyła inwestowanie w nieruchomości trudne oraz obciążone wadami prawnymi.

Prywatnie jest mamą 10 letniej Małgosi o niewyczerpanych pokładach energii oraz żoną negocjacyjnego wirtuoza.