Anna Kupisz-Cichosz

Pomysłodawczyni inicjatywy Firma jest Kobietą, Prezes Zarządu Fundacji z Inicjatywą, współwłaściciel oraz Dyrektor Zarządzający spółki Softway Ltd. – partnera projektu, Doradca Zarządu w jednej ze spółek operującej na rynku nieruchomości, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu i Coachingu, negocjator, coach, trener, ekonomista i psycholog. Autorka książek „Własna Firma dla Pań. Krótki kurs biznesu dla każdej z nas” oraz „Moja pasja moją firmą”.

Sama określa się mianem Przedsiębiorcy.

Ukończyła Szkołę Coachów Grupy Trop oraz Szkołę Trenerów Biznesu Grupy TROP. Jest absolwentką autorskiego programu Grupy Trop „Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości” oraz programu „U!Lider” dla przedsiębiorców, liderów oraz osób zarządzających w organizacjach, który obecnie współprowadzi.

Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoje pierwsze szlify związane z pozyskiwaniem klientów i prowadzeniem mikrofirmy zdobywała już podczas studiów, a pierwszą spółkę założyła w wieku 25 lat. Kilka lat temu zdecydowała się połączyć swoje doświadczenie, wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania.

Inspiruje, wspiera oraz pomaga przedsiębiorcom rozwijać ich biznesy, budując z nimi strategie rynkowe dla ich firm i pracując nad przekonaniami utrudniającymi ich wdrożenie. Organizuje własne seminaria, warsztaty i webinary o zasięgu ogólnopolskim.

Od 5 lat czynnie uczestniczy w wydarzeniach dla przedsiębiorczych kobiet. Jest prelegentką m.in. konferencji: Wzlot Kobiet oraz Wielka Wymiana Kontaktów. Pomogła rozwinąć firmy ponad 100 kobietom, z ponad 500 konsultowała rozwój ich biznesu.

 

Prywatnie jest mamą dwóch rozbrykanych chłopców i żoną przedsiębiorczego wizjonera, któremu tylko zdarza się chodzić po ziemi.